Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca primátora

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA

Zástupca primátora Ján ŠiandorJán Šiandor

zástupca primátora mesta

Mestský úrad Detva
J.G.Tajovského 1369/7
962 12 Detva
tel.: 045/3700402
mob.: 0915 121 161, 0905 424 351
e-mail : jan.siandor@detva.sk 

Zástupca primátora je zástupcom štatutárneho orgánu.

Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie zastupuje primátora vo všetkých oblastiach v rozsahu vymedzeného okruhu právomocí, povinností a zodpovednosti podľa čl. 4 tohto organizačného poriadku s výnimkou činností uvedených pod písmenom b) a g).

Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie presahujúcej jeden kalendárny mesiac je oprávnený vykonávať všetky pracovné činnosti podľa čl. 4 v plnom rozsahu, len po ich predchádzajúcom prerokovaní na porade primátora.

V ostatných prípadoch zástupca primátora najmä:
a) podáva návrhy na štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov mesta, podáva návrhy pre Mestské zastupiteľstvo na odmeňovanie primátora a hlavného kontrolóra mesta
b) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade  so zákonom NR SR č. 152/1998  Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,                               
c) zodpovedá za
       -dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností na svojom úseku,
d) vykonáva
       -spracúvanie materiálov  zásadného významu v riadenej oblasti,
       -kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku,
       -odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka