Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam k miestnym daniam a poplatku za odpadVytlačiť
 

                                 

Mestský úrad Detva, oddelenie ekonomické upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad :

 

 

 

Daň z nehnuteľnosti

Občania, u ktorých nastali v priebehu roku 2018 zmeny vo vlastníctve 

nehnuteľností, teda vznik alebo zánik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť

na MsÚ Detva. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti je potrebné podať

daňové priznanie do 31. januára 2019

Držitelia preukazu ŤZP, ktorí sú samostatne žijúci, môžu požiadať o zníženie     

dane z nehnuteľnosti – stavby na bývanie (pre občanov, ktorí si túto úľavu

už uplatnili, úľava platí aj pre rok 2019).

Bližšie informácie – MsÚ Detva, prízemie, č.dverí 110., tel. 3700420, viera.golianova@detva.sk 

 

Poplatok za komunálny odpad

Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo trvalého bydliska, si môžu uplatniť zníženie alebo celkové odpustenie poplatku, k čomu je potrebné predložiť doklady, ktoré to preukazujú - do 31. januára 2019, resp. do 30 dní odo dňa zmeny na poplatku.  

Študenti nad 18 do 25 rokov si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad, pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2019.

Bližšie informácie - MsÚ Detva, prízemie, č.dverí 110., tel. 3700422, martina.vajsova@detva.sk

 

Daň za psa

Občania, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov a psa ešte nezaevidovali na MsÚ Detva, sú povinní ho zaevidovať, vyzdvihnúť

si evidenčnú známku a platiť daň za psa.

Bližšie informácie - MsÚ Detva, prízemie, č.dverí 110. tel. 3700421,

gabriela.jagerska@detva.sk

 

 

Zdroj : MsÚ Detva

V Detve : 03.01.2019

 

 

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka