Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca primátora

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA

Zástupca primátora mesta

Sekretariát zástupcu primátora:
J.G.Tajovského 7
962 12 DETVA
tel. 045/3700404
e-mail : zuzana.lepiesova@detva.sk

Zástupca primátora je zástupcom štatutárneho orgánu.
Zástupca primátora mesta je volený obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štyri roky.

Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie zastupuje primátora vo všetkých oblastiach v rozsahu vymedzeného okruhu právomocí, povinností a zodpovednosti podľa čl. 4 tohto organizačného poriadku s výnimkou činností uvedených pod písmenom b) a g).

Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie presahujúcej jeden kalendárny mesiac je oprávnený vykonávať všetky pracovné činnosti podľa čl. 4 v plnom rozsahu, len po ich predchádzajúcom prerokovaní na porade primátora.

V ostatných prípadoch zástupca primátora najmä:
a) podáva návrhy na štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov mesta, podáva návrhy pre Mestské zastupiteľstvo na odmeňovanie primátora a hlavného kontrolóra mesta
b) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade  so zákonom NR SR č. 152/1998  Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,                               
c) zodpovedá za
       -dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností na svojom úseku,
d) vykonáva
       -spracúvanie materiálov  zásadného významu v riadenej oblasti,
       -kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku,
       -odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka