Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Pozývame Vás na 48. ročník - regionálneho festivalu detí v speve ľudových piesní Spievanky pod Poľanou

Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 24.05.2017
viac...

Zverejnené 24.5.2017 -hub-


 

Základná škola a Rodičovská rada pri I. Základnej škole Kukučínova ul. 480/6, Vás pozýva na podujatie DEŇ NA DEDINE 02.06.2017 o 8.00 hod. v areáli školy

Zdroj : I. ZŠ
V Detve : 18.05.2017
viac...

Zverejnené 18.5.2017 -hub-


 

ZUŠ S.Stračinu v Detve - prijímacie talentové skúšky

Zdroj : ZUŠ S.Stračinu v Detve
V Detve : 05.05.2017
 
viac...

Zverejnené 5.5.2017 -hub-


 

Šachový klub GARDE Detva

Zdroj : Šachový klub GARDE DETVA
V Detve : 05.05.2017
viac...

Zverejnené 5.5.2017 -hub-


 

Oznámenie o začatí správneho konania v zmysle § 82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Oznámenie o začatí správneho konania zmysle  § 82 ods.7  zákona č.543/2002 Z .z.
o  ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov
 
     Mesto Detva, ako príslušný orgán ...viac...

Zverejnené 23.5.2017 -hub-


 

ZUŠ S.Stračinu v Detve Vás pozýva na Deň otvorených dverí

Zdroj : ZUŠ S.Stračinu v Detve
V Detve : 05.05.2017
viac...

Zverejnené 5.5.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 15 m²

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 15 m nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 874 na ul. Obrancov mieru č. 3, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č ...viac...

Zverejnené 15.5.2017 -hub-


 

Stredoslovenská energetika distribúcia - oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie Detva

Stredoslovenská energetika distribúcia - oznamuje prerušenie elektrickej energie a to v časti :
Detva - Krné, Piešť I.
dňa 01.06.2017 od 7.45 hod. - do 16.30 hod.
zoznam v prílohe ...viac...

Zverejnené 6.3.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 183 m²

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 183 m nachádzajúceho sa na prízemí budovy občianskej vybavenosti – objektu OV 1 Detva - Kapustnice o výmere so súpisným č. 1394, druh ...viac...

Zverejnené 24.5.2017 -hub-


 

Žiačka Obchodnej akadémie v Detve absolvuje mesačnú stáž v Európskom parlamente v Bruseli!

Žiačka druhého ročníka Obchodnej akadémie nastúpi v júni na mesačnú stáž v Európskom parlamente v Bruseli ako stážistka slovenského europoslanca Ivana Štefanca. Je to pre nás obrovská česť, pretože tá ...viac...

Zverejnené 18.4.2017 -hub-


 

Okresný úrad Banská Bystrica verejná vyhláška - oznámenie

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti právoplatného stavebného povolenia a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.
Zdroj : Okresný úrad Banská Bystrica
V Detve : ...viac...

Zverejnené 18.5.2017 -hub-


 

Kino MARÍNA - program na mesiac máj 2017

Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 26.04.2017
viac...

Zverejnené 26.4.2017 -hub-


 

Zverejnenie údajov a informácii podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdroj : Slovenská inšpekcia životného prostredia
V Detve : 18.05.2017
 
Vyvesené : 18.05.2017                                                             Zvesené : 02.06.2017
...viac...

Zverejnené 18.5.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 45,24 m²

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 45,24 m nachádzajúceho sa v budove Polikliniky so súpisným číslom 1320 na ul. Tajovského 5, 962 12  Detva, postavenej na pozemku parc. ...viac...

Zverejnené 22.5.2017 -hub-


 

Žiaci Strednej odbornej školy Detva na praxi v Nemecku

studenti.jpg


Sedem žiakov druhého a štvrtého ročníka Strednej odbornej školy sa zúčastnilo odbornej stáže v nemeckej Jena v rámci projektu Erasmus+ „Partnerstvo v odbornom vzdelávaní“. Projekt realizujme s ...viac...

Zverejnené 3.4.2017 -hub-


 

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na rok 2017

Zdroj : Technické služby
V Detve : 07.03.2017
viac...

Zverejnené 7.3.2017 -hub-


 

Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica

Zdroj : KR PZ  B.B.
V Detve : 08.02.2017
viac...

Zverejnené 8.2.2017 -hub-


 

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytovaniu grafických príloh

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh   Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory, že v súlade s ustanovením čl ...viac...

Zverejnené 1.2.2017 -hub-


 

Obchodná akadémia v Detve má 1. Vicemiss Banskobystrického samosprávneho kraja

clanok3_obr1_0.jpg


Mirka Petrincová obhájila svoju pozíciu z oblastného kraja a stala sa 1. Vicemiss BBSK! Naša zástupkyňa, žiačka 2. ročníka Obchodnej akadémie sa do finále kvalifikovala z regionálneho kola, kt ...viac...

Zverejnené 16.2.2016 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka